Uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen

Vele mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten. Het blijkt uit onderzoek dat ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking een uitvaartverzekering heeft. Vaak weet men niet welk soort verzekering iemand heeft en wat er van deze verzekering verwacht mag worden.
In deze blog ga ik proberen u uit te leggen wat de verschillen zijn in de verzekeringsvormen, wat u van deze verzekeringen kunt en mag verwachten maar ook welke keuzevrijheid voor uitvaartonderneming u heeft als u een uitvaartverzekering heeft.
De uitvaartverzekeringen in Nederland zijn grofweg onder te verdelen in kapitaalverzekeringen, sommenverzekering, in natura verzekeringen en een combinatieverzekering. De ene verzekering keert een som geld uit bij overlijden terwijl de ander juist dekking biedt in natura waarbij er goederen en diensten worden verleend zodra de verzekerde overlijdt.

Kapitaalverzekering

Dit is een verzekering waarbij, in een bepaalde looptijd bijvoorbeeld 30 jaar, maandelijks geld is gespaard in een verzekeringspolis. Zodra de verzekeringnemer overlijd keert de verzekering geld uit. Vaak zijn deze verzekering lang geleden afgesloten en heeft men in de loop der jaren niet bijverzekerd. Het kan zo zijn dat de uitkering van deze polis onvoldoende is om alle kosten van de uitvaart te betalen. In dit geval spreken we van onderverzekerd en zullen de meerkosten van de uitvaart betaald moeten worden door de opdrachtgever(s) van de uitvaart.
U bent met deze verzekeringsvorm volledig vrij in de keuzes die u maakt ten aanzien van de uitvaart. Dit betekend dat u zelf mag bepalen welke uitvaartondernemer u in de arm neemt voor de begeleiding in de uitvaartweek. Op uw verzekeringspapieren staat dat u altijd de verzekeringsmaatschappij moet bellen als er een overlijden is, dit echter gedeeltelijk waar. Uiteindelijk zal het overlijden bij de verzekeringsmaatschappij gemeld moeten worden maar dit hoeft niet direct na het overlijden, dit kan ook een paar dagen later. Wat van belang is, vooraf of direct na het overlijden, dat u een uitvaartonderneming kiest welke u aanspreekt en welke bij uw wensen past.

Sommen verzekering

De sommen uitvaartverzekering, vaak ook natura sommenverzekering genoemd, lijkt op de kapitaaluitvaartverzekering. Het verschil is dat het verzekerde bedrag alleen aan de uitvaart kan worden besteed. Daarnaast zijn de nabestaanden na het overlijden, net als bij de kapitaalverzekering, vrij in de keuze voor een uitvaartverzorger/uitvaartondernemer.

In natura verzekering

Bij een in naturaverzekering worden de goederen en diensten die bij de uitvaart horen, gedekt door de verzekeringsmaatschappij. Vaak is de in natura polis een verzekering van een grote verzekeraar die ook een uitvaartverzorgingstak heeft. Echter bij deze polis is er ook altijd keuzevrijheid. U mag altijd voor een andere kleiner en onafhankelijke uitvaartbegeleider kiezen. U moet dan wel vooraf of direct na het overlijden de uitvaartonderneming bellen van uw keuze en niet de uitvaartverzorger van de verzekeringsmaatschappij.
Deze in natura polis vertegenwoordigd een bepaald geldbedrag en bij overlijden kan deze direct aan de familie of aan de gekozen uitvaartbegeleider worden uitgekeerd waarvan dan (een deel van) de uitvaart betaald kan worden.

Gecombineerde verzekering

Bij de combinatieverzekering wordt een deel van de kosten in natura vergoedt en een deel uitgekeerd in een geldsom (kapitaal). Vaak zijn de standaarddiensten gedekt onder het naturagedeelte en kunnen andere zaken, zoals extra catering, een luxere kist of meer bloemen betaald worden uit de uitgekeerde geldsom uit het kapitaalgedeelte. Maar ook bij deze verzekeringsvorm kunt u ervoor kiezen om een andere uitvaartbegeleider dan die van de verzekeringsmaatschappij te nemen en dan zal het in natura deel van de verzekering ook in geld worden uitgekeerd.

Mocht u vragen hebben over uw uitvaartverzekering? Is het niet duidelijk welke verzekeringsvorm u heeft? Of weet u niet welk geldbedrag en/of welke goederen en diensten er nu precies uitgekeerd gaan worden bij overlijden? Ik help u graag geheel vrijblijvend hiermee. U kunt mij hiervoor bellen of via de website www.fredes.nl mij een berichtje sturen.

Menu