Na het overlijden
Telefonisch contact
Zorg en aandacht
Na de verzorging
Opbaring
Na het overlijden

Na het overlijden van uw naaste moet u eerst contact opnemen met de huisarts, de arts in het ziekenhuis, verzorgingshuis of hospice. Deze zal een schriftelijke verklaring van overlijden afgeven. Zonder deze verklaring mag een uitvaartverzorger of uitvaartbegeleider geen verzorging of overbrenging in gang zetten.

Telefonisch contact

Daarna kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Ik ben 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent en óf u verzekerd bent. U bent volledig vrij in de keuze voor uw uitvaartbegeleider.

Zorg en aandacht

Naast dat ik zorg en aandacht voor u en uw omgeving heb, is er de zorg voor de overledene. Dit doe ik in nauw overleg met u waarbij veel kan en niets moet. Dit verzorgen of afleggen is een belangrijk moment bij het afscheid nemen. U bepaalt zelf uw rol hierbij. Goed of fout bestaat niet; het zijn keuzes die voor u goed moeten voelen. U kunt kleding uitzoeken, toekijken, meehelpen of de verzorging helemaal uit handen geven.

Na de verzorging

Na de verzorging komt de keuze voor de omhulling aan de orde. Doorgaans is dat een kist. Ook een lijkwade of mand zijn mogelijk. Ik kan u hier verschillende voorbeelden van laten zien.

Opbaring

Vervolgens kiest u de plek van opbaring uit. Dat kan thuis of in een uitvaartcentrum zijn. Ik neem de mogelijkheden met u door zodat u weloverwogen een beslissing kunt nemen.

Menu